Şırnak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞÜ-UZEM), 2020 yılında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulmuştur. Merkez yönetmeliği, 31216 sayılı ve 17 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kuruluşuyla birlikte hızla büyüyen ŞÜ-UZEM; iletişim ve bilişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitimle yapılan ön lisans, lisans ve lisansüstü programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve hayat boyu öğrenme kapsamında değerlendirilecek her türlü uzaktan eğitim ve öğretim program ve faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

Üniversitemiz tarafından Birimimiz aracılığı ile gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetleri için  Microsoft şirketi tarafından geliştirilen Microsoft Teams uygulaması kullanılmaktadır. Sadece dersler ile ilgili değil diğer webinar, kurs veçevrimiçi toplantılar için de bu platform kullanılmaktadır. Söz konusu platformun etkili ve verimli bir şekilde kullanılması için birimimiz tarafından eğitimler düzenlenmektedir.

Merkez bünyesinde 2022 sonu itibari ile iki Dr. Öğr. Üyesi ve iki Öğretim Görevlisi olmak üzere dört akademik personel görev almaktadır. 


28.01.2023