KALİTE POLİTİKAMIZ

Birimimiz;

·         Eğitim öğretim süreçlerinin tamamında öğretim elemanı, öğrenci ve diğer personelin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde olmayı ilke edinen bir birim olmayı,

·         Uzaktan eğitim faaliyetleri için kaliteyi arttırmayı ve bunun için de teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve mümkün derecede uygulamayı,

·         Birim olarak işbirliği içinde hareket ederek bilgi ve deneyimi paylaşmayı, 21. yüzyıl becerilerinin kazanımı için çaba göstermeyi ve bunu önemsemeyi,

·         Üniversitemiz ve şehrimiz için örnek bir birim olmayı ve gerek kurum içi gerekse de kurum dışı paydaşlarla iletişim halinde olmayı,

·         Eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme gibi işlemlere değer vermeyi ve bu yönde çalışmalar yapmayı,

·         Hizmet verilen personel ile iletişim halinde kalarak alınan dönütler ışığında yeni girişimlerde bulunmayı,

·         Toplumun ihtiyaç duyduğu yetkinlikteki bireylere bu yetkinlikleri kazanma noktasında destek olmayı ve bu yönde eğitimler düzenlemeyi,

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

31.01.2023